کلیات طرح صیانت در کمیسون مشترک با آرای قاطع تصویب شد

به گفته رشیدی کوچی هیچکس مخالف این نیست که این فضای ولنگار سازماندهی شود؛ اما سازماندهی کردن با آن چیزی که ما در این طرح بررسی میکنیم یکی است؟ ب- هر گونه استفاده دستگاههای اجرایی و مقامات از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ در آنها ممنوع است، مگر در مواردی که به موجب قانون، مصوبه شورا یا کمیسیون عالی مجاز شمرده میشود. این برداشت غلط است و مصوبه هنوز ابطال نشده است. «کامبیز نوروزی» حقوقدان، در کانال تلگرامی خود نوشت: به دنبال انتشار نامۀ معاون قوانین مجلس ، آقای پورسید، خطاب به رئیس کمیسیون، آقای تقی پور انوری این تصور پیش آمده است که مصوبۀ کمیسیون ابطال شده است .

کامبیز نوروزی: «به دنبال انتشار نامۀ معاون قواین مجلس ، آقای پورسید، خطاب به رئیس کمیسیون، آقای تقی پور انوری این تصور پیش آمده است که مصوبۀ کمیسیون ابطال شده است . نامۀ کارشناسانۀ معاون قوانین شامل ایرادات متعدد کارشناسی در فرآیند بررسی و تصویب طرح در کمیسیون است. معاونت قوانین در نامهای از رعایت نشدن آئین نامه داخلی در فرایند بررسی طرح صیانت خبر داد و تاکید کرده که آنچه در جلسه امروز کمیسیون مشترک رایگیری شده متفاوت از طرحی است که از صحن علنی مجلس به این کمیسیون ارجاع شده و اساسا نباید مبنای رسیدگی و رای گیری در کمیسیون قرار میگرفت.

معاونت قوانین یکی از بخش های اداری مجلس است . به گزارش قدس آنلاین، اعضای کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در جلسه امروز کمیسیون با ۱۸ رای موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند. او عنوان کرد که با ارائه سرویس بهتر مردم به صورت خود به خود از اینستاگرام به فضای دیگری کوچ خواهند کرد. یعنی قرار نیست این قانون فضایی را بر روی مردم ببندد؟ تصویب کلیات یعنی اینکه این طرح در دستور کار قرار بگیرد و روی مواد آن بحث شود؛ اصلا چیزی تصویب نشده است. این خبر در حالی است که به گفته غلامرضا نوری یکی از نمایندگان مجلس، طرح صیانت از فضای مجازی قرار بود که این هفته در مجلس تصویب شود.

نماینده مجلس گفت قرار است جلسه ۴۵ دقیقهای تشکیل شود. یک حقوقدان: تصویب طرح صیانت هنوز ابطال نشده است. علی جدی در گفتوگو با خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مسائل مطرح شده در مورد رفع فیلترینگ در طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی صحت ندارد و هنوز مراحل زیادی برای رسیدگی جامع به این طرح باقی مانده است. او ادامه داد: «من صبحتهای زیادی دارم. در ادامه رضا تقیپور، رئیس کمیسیون در دفاع از برگزاری جلسه گفت: «برخلاف همه روالها برای تشکیل این جلسه از همه نظرخواهی کردیم که آیا برای شرکت در این جلسه فرصت میکنند؟

دیدگاهتان را بنویسید