مقاله در مورد پرورش گاو

احمد صفری با اشاره به هزینههای بالای گاوداریها عنوان کرد: با توجه به قیمتهای موجود هزینه تولید یک کیلو شیر بسیار بالاتر از قیمت خرید شیر است و هزینه و درآمد واحدها همخوانی ندارد و گاو دار ضرر میدهد. محمد رستمی با اشاره به اینکه تسهیلاتی که برای واحدهای گاوداری گرفتهشده درزمینهٔ بازپرداخت مشکل دارد، عنوان کرد: کار بهجایی رسیده که گاو داران، بهجای اینکه شیر تولیدی را به کارخانههای همدان و واحدهای لبنی ارائه دهند شیر روانه بازار میشود و بهصورت سنتی در واحدهای غیرمجاز و فلهای عرضه میشود که معضلات بسیاری به دنبال دارد.

وی بابیان اینکه در سالهای اخیر تعدادی از گاو داران، گاوهای پرشیر خود را خشک و از مدار تولید خارج کردهاند و شمار دیگری از گاوداریهایی که در استان همدان (هم به لحاظ اعتبار صاحبانشان و هم به لحاظ حجم تولید) جزو مطرحترینها بودهاند، رسماً تعطیل و یا با کمتر از ظرفیت خود در حال فعالیت هستند، گفت: عدم توان برگشت تسهیلات اخذشده از بانکها یکی از مشکلات اساسی واحدهای گاوداری محسوب میشود. دانشمند بابیان اینکه در اینکه دامداری و بهطور خاص گاوداری از شغلهای پرخطری است که حوادث غیرقابلپیشبینی مثل مرگومیر دام همیشه در کمین نشسته و هرلحظه میتواند تمام داشتههای یک دامدار را از بین ببرد شکی نیست، گفت: متأسفانه امروز دغدغههای دیگری مانند بدهی معوقه بانکی، سود جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی، گران بودن علوفه و خوراک دام با توجه به خشکسالیها و تأمین دارو نیز این حرفه را تهدید میکند.

همچنین یک هزار و ۳۵۵ واحد صنعتی پرورش دام و طیور و سایر ماکیان در استان همدان وجود دارد و استان همدان با دارا بودن تعداد زیادی واحد پرورش گاو شیری دارای پروانه بهرهبرداری سهم بسزایی در تولید شیر و گوشت کشور دارد. ارتفاع آخور از سطح زمين در قسمت داخلی بايد حدود 30 سانتيمتر باشد تا از ريخت پاش علوفه جلوگيری شده و در ضمن دام قادر باشد از عمق 70 الی 110 سانتيمتر مواد غذايي که در داخل آخور ريخته شده استفاده نمايد. دامها را میتوان براساس سطح تولید شیردهی، روزهای شیردهی و وضعیت تولید مثلی دستهبندی نمود.

انتخاب بهترین اسپرم گاو باعث افزایش شیردهی، باروری و در نتیجه افزایش درآمد گاودار می شود. یکی از گاو داران استان همدان در خصوص مشکلات این بخش بابیان اینکه در شرایط فعلی هر کیلو شیر از دامدار بسیار ارزان خریداری میشود درحالیکه گاو دار باید مبالغ هنگفتی را برای خرید نهادهها بهصورت نقد هزینه کند، گفت: درآمد سالیانه صاحبان گاوداری به واحدها وابسته است اما در شرایط فعلی بسیاری از آنها تعطیل و حتی بعضی مجبور به ذبح گاوهای شیری خود شدهاند. اما اين موضوع بستگی به نظر دامدار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید