طرح صیانت از فضای مجازی+ جزییات – ایمنا

نخستین پیامد آمد آن از بین بردن امید و مایوس کردن جوانان از آینده است که به تعبیر صریح رهبری معظم به مثابه خیانت به کشور است. پیامد دیگر تصویب این طرح، از بین رفتن انگیزه نهادهای صنفی و دلسوزان بخش خصوصی برای مشارکت و مطالبهگری در خصوص وضع قوانین و ضوابطی است که از قضا نیاز عاجل این صنعت هستند.

متاسفانه این پیشنهاد سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران که مورد حمایت نهادهای صنفی دیگر هم بود نادیده گرفته شد». در ادامه آمده است: «سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران به مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داده است که بررسی طرح صیانت متوقف شده و مسکوت بماند، در مقابل این سازمان تعهد میدهد ظرف کمتر از شش ماه پیشنویس سه قانون کلیدی و ضروری شامل «اصلاحیه قانون جرائم رایانهای مصوب ۱۳۸۸»، «قانون حمایت از حریم شخصی و حقوق کاربران فضای مجازی» و نیز «قانون حقوق و مسوولیتهای پلتفرمهای آنلاین و استفاده سالم از شبکههای ارتباطی» که به وضوح نیازهای ضروری صنعت دیجیتال هستند، را با محوریت و مشارکت فعالانه نمایندگان بیش از پانصد کسبوکار در بیست و یک کمیسیون تخصصی این سازمان و همراهی تمامی ذی نفعان تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

نماینده مردم تهران در ادامه افزود: «جلسه کمیسیون مشترک برای ارائه گزارش به مردم در خصوص عملکرد کارگروه است. با تمام اینها دبیر کمیسیون مشترک حمایت از کاربران در فضای مجازی گفت: بررسی این طرح هنوز در دستور کار کمیسیون مشترک قرار دارد و به صحن مجلس ارسال نشده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی کلیات طرح صیانت را به تصویب رساندند. به گزارش پایگاه خبری وبسایت رند، ظهر امروز سوم اسفند ماه کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی با حضور و کسب رای مثبت اکثریت اعضا با عنوان « نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» تصویب شد. سیاسی- امیدبانوان؛ اعضای کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در جلسه امروز کمیسیون با ۱۸ رأی موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند. مرصاد نیوز: کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی کلیات طرح صیانت را به تصویب رساندند.

دیدگاهتان را بنویسید