سرطان خون در کودکان چه علایمی دارد ؟

اما تمام توده های سینه باید به طور کامل بررسی شوند. در صورت مشاهدۀ این علائم به صورت دائمی و آزار دهنده حتماً به پزشک مراجعه کنید. از آنجاییکه این تومورها حالت تهاجمی دارند و بسیاری از آنها برای درمان قابل برداشت نیستند، آزمایشات بالینی مناسب هستند و باید در صورت امکان در نظر گرفته شوند بخصوص آزمایشهایی که روشهای شیمیدرمانی جدیدتر و عوامل بیولوژیکی را ارزیابی میکنند.

همچنین طبق گفتهی جامعهی سرطان آمریکا، ماموگرافی برای غربالگری سرطان سینه، باید به صورت منظم برای زنان 40 سال و بالاتر انجام شود. البته وی وقوع سونامی سرطان در ایران را رد و تصریح کرده است: هم اکنون میزان بروز سالانه سرطان در ایران (۱۶۹ در ۱۰۰ هزار نفر) کمتر از میانگین میزان بروز سالانه سرطان در دنیا (۲۰۱ در ۱۰۰ هزار نفر) است و بر اساس این آمار، همچنین میزان بروز سرطان در مردان و زنان ایرانی (۱۸۰ در ۱۰۰ هزار و ۱۶۰ در ۱۰۰ هزار) نسبت به میانگین جهانی (۲۲۲ در ۱۰۰ هزار و ۱۸۶ در ۱۰۰ هزار) پایین تر است.

رابطۀ سرطان گلو همچنین با انواع دیگر سرطانها نیز شناخته شده است. در افرادی که سابقۀ مثبت خانوادگی سرطان حنجره یا گلو دارند خطر بیشتری برای ابتلا به این سرطانها وجود دارد. حال شاید این سؤال برای شما پیش آمده باشد که علت سرطان حنجره چیست و این سرطان اصلاً چرا به وجود میآید.

البته توجه داشته باشید که هر تنگی نفس نمی تواند دلیل وجود سرطان خون باشد، اما به هر حال باید به آن توجه شود. پزشک معالج میتواند از طریق تصویربرداری، به یکی از روشهای CT، PET، MRI یا رادیوگرافی و استفاده از عکسِ سرطان حنجره، مرحلۀ آن را مشخص دهد. لطفا از طریق تلفن یا فرم تعیین وقت اینترنتی نسبت به گرفتن وقت اقدام نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید