رایج ترین علائم امیکرون در حال حاضر کدامند ؟

کرونا امیکرون روز سهشنبه شناسایی شد و به دلیل تعداد جهشهای زیاد آن به عنوان یک سویه نگران کننده تعیین شد، جهش هایی که میتواند منجر به فرار از مصونیت شود. از طرفی اگر اسپایکها طوری تغییر کرده باشد که ویروس بتواند از ایمنی قبلی ایجاد شده در بدن به دور باشد، زمان بیشتری برای گسترش در بدن دارد. اما دادههای اولیه چنین احتمالاتی را در خود دارند و نشان میدهند که باید با احتیاط بیشتری رفتار کنیم و با واریانت جدید روبرو شویم. ما این اطلاعات را از دادههای اولیهای که وجود دارند میدانیم.

نمونههای مختلف کرونا برای جلوگیری از اختلافات سیاسی با عددهای یونانی، نامگذاری شدهاند. در این زمینه، موفقیت امیکرون در جنوب آفریقا ممکن است تا حد زیادی به دلیل توانایی آن در آلوده کردن افرادی باشد که از کووید19 ناشی از دلتا و انواع دیگر بهبود یافتهاند و همچنین کسانی که واکسینه شدهاند. واکسنها طوری طراحی شدهاند که سیستم ایمنی را به این بخش از ویروس حساس کنند و به سلولها یاد میدهند که هر بار چنین چیزی را شناسایی کردند، پادتن تولید کنند و سیستم ایمنی از گسترش ویروس در بدن جلوگیری کند و به مبارزه با باقی ویروسها بپردازد.

از فضاهای با تهویه نامناسب و یا شلوغ اجتناب کنید. اگر تمام علائم کرونا را در خودتان مشاهده میکنید، بهترین راه حل این است که با یک متخصص بیماریهای عفونی مشاوره کنید. برای تهیه پودر سرفه گل ختمی، گل پنیرک، به دانه، سه پستان، قدومه و شکر تیغال را آسیاب کنید و یک قاشق مرباخوری ا زآن را در یک استکان آب جوش بریزید. عدد R نرخ تولید مثل ویروس را نشان میدهد یا میانگین تعداد افرادی را نشان میدهد که فرد آلوده میتواند ویروس را به آنها منتقل کند.

تا جایی که اطلاع داریم عدد R واریانت اومیکرون ۱ گزارش شده است. اگر عدد R هر عددی بیشتر از ۲ باشد به این معنی است که ویروس به صورت صعودی گسترش پیدا میکند و مقابله با آن بسیار سختتر میشود و حتی شیوع آن بین مردم هم بیشتر میشود. پس از ابتلای عفونی با هر ویروسی، سیستم ایمنی بدن با ساخت آنتی بادیهایی که به ویروس میچسبند تا آن را خنثی کنند و سلولهای T کشنده که سلولهای آلوده را از بین میبرند، سازگار میشود. مداوار آنقدر زنده نماند تا جدال ما با ویروسی را ببینید که تا کنون میلیونها نفر را به کام مرگ کشانده و هر روز برای فرار از واکسنها و داروهای جدید رنگ عوض میکند.

دیدگاهتان را بنویسید