تصویب کلیات طرح صیانت یعنی چه؟

دفتر تحکیم وحدت طی نامهای خطاب به رئیس مجلس خواستار رد کلیات طرح صیانت از کاربران فضای مجازی شد. به گزارش مرور نیوز، اعضای کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در جلسه امروز کمیسیون با ۱۸ رای موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند. یک عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت تاکید کرد: معاونت قوانین مجلس در نامهای به رئیس کمیسیون ویژه طرح حمایت از حقوق کاربران، رایگیری امروز کمیسیون ویژه و تصویب کلیات طرح صیانت را غیرقانونی دانسته است. سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در بیانیههای پیشین ایرادهای کلیدی نسخههای مختلف این طرح را برشمرده و در یک گزارش بیست صفحهای به تفصیل نقدها و پیشنهادهای خود را اعلام کرده است.

این در حالی است که قرار بود جلسه 12:45 برگزار شود نه یک جلسه 45 دقیقهای. این در حالی است که تا پیش از جلسه علنی امروز اخبار ضد و نقیضی در مورد تصویب این طرح مطرح شده بود و یکی از نمایندگان مجلس از تصویب این طرح در هفته پیش رو خبر داده بود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دستور کمیسیونهای خاص، تخصصی و مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این هفته اعلام شد که دستور کار آن به شرح زیر است. همچنین نمایندگان این سازمان در جلسات متعددی با حضور نمایندگان محترم مجلس نقدها و پیشنهادهای خود را مطرح کردهاند. پس از تصویب کلیات، نمایندگان کمیسیون مشترک باید جزئیات طرح را بررسی کنند. اعضای کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در جلسه امروز کمیسیون با ۱۸ رای موافق کلیات طرح صیانت را به تصویب رساندند. اعضای کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در پایان جلسه امروز خود با ۱۸ رای موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند و بررسی جزئیات آن به جلسات بعدی موکول گردید.

جزییات این طرح قرار است در جلسات بعدی کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. رییس کمیسیون مشترک در پایان عنوان کرد: «جرئیات طرح نیز در جلسات بعدی کمیسیون بررسی خواهد شد، برگزاری این جلسات اطلاع رسانی می شود.» در پایان نیز کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران به رای گذاشته شد و با رای مثبت ۱۸ نفر از اعضای کمیسیون همراه شد.

دیدگاهتان را بنویسید