تصویب کلیات طرح صیانت از فضای مجازی – عصر آزادی

به گزارش عصر آزادی آنلاین، اعضای کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در جلسه امروز کمیسیون با ۱۸ رای موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند. به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی کلیات طرح صیانت را به تصویب رساندند. در پایان هم در کمترین زمان کلیات طرح به رأی گذاشته شد و با ۱۹ رای تصویب شد.

همزمان، مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در تشریح دلایل ابطال مصوبه کمیسیون مشترک در گفتوگو با «ایسنا» گفت: جلسه هیات رئیسه در راستای ماده ۲۲ آییننامه داخلی تشکیل شد. شرح وظایف جدید پس از اعلام نظر شورای عالی فضای مجازی و طی مراحل قانونی لازمالاجرا است.

قرار بوده کمیسیون، موادی که براساس حکم رهبر انقلاب در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی است را استخراج و مطابق مصوبه شورای عالی آن دسته از مواردی که در صلاحت تقنینی مجلس است را تصویب کند اما آن چه تصویب شده مطابق با این موارد نیست. کمیسیون عالی: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است و جهت تنظیم سیاستها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آییننامههای کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم گران در همه ابعاد فضای مجازی، به عنوان تنظیمگران فضای مجازی تعیین میشود.

تصویب کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون مشترک با واکنش های متفاوت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شده است. نماینده مجلس گفت قرار است جلسه ۴۵ دقیقهای تشکیل شود. با توجه به اینکه کمیسیون مشترک براساس اصل ۸۵ قانون اساسی مسوول بررسی طرح صیانت شده بود، تصمیمگیری آنها همان تصمیمگیری صحن محسوب میشود، پس نحوه اداره جلسات آنها هم باید مثل صحن علنی باشد به آن معنا که تشکیل جلسه کمیسیون مشترک در زمان بودجه خلاف آییننامه است.

دیدگاهتان را بنویسید