با تصویب کلیات طرح صیانت به پایان اینترنت در ایران نزدیک میشویم؟

وی در عین حال گفت: از طرف دیگر اگر کمیسیونی قصد بررسی طرح یا لایحهای متفاوت با نسخه ارجاعی از صحن را داشته باشد باید طبق ماده ۱۴۲ آن طرح یا لایحه را به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهشها ارجاع دهد. محمدزاده لاجوردی یکی از دلایل افت سرعت را انتقال و ورود و خروج دادهها از داخل به خارج عنوان کرده و با اشاره به اینکه مهندسی ترافیک باید در داخل اصلاح شود، عنوان کرده که باید با پلتفرمهای خارجی مذاکره شود تا CDN خود را داخل ایران بیاورند یا مراکزی در اطراف کشور ایجاد کنند. در همین راستا یکی اعضا هیأت مدیره زیرساخت نیز عنوان کرده که دلیل کندی اینترنت کمبود پهنای باند نیست و این کمبود در چند ماه اخیر جبران شده.

حالا سرنخها را یک به یک کنار هم میگذاریم و یک دلیل برای کندیهای اینترنت در روزها و حتی ماههای اخیر پیدا میکنیم “طرح صیانت”! زارع پور: نمودار کندی اینترنت “فیک نیوز” است – واقعیت چیست؟ س- استفاده از ظرفیت تشکلهای بخش خصوصی و تشکلهای مردمی در تدوین مقررات حوزهها و موضوعاتی که فاقد تنظیمگر مشخص است.

میرزایی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته است اگر اینستاگرام نخواهد از قوانین ایران پیروی کند میتوانیم از برنامه “کیو کیو” چینی و یک برنامه روسی استفاده کنیم. یکی از این موارد این بود که اگر گوگل وارد ایران نشود، گوشیهایی که به صورت پیش فرض برنامه گوگل پلی را نصب دارند، عوارض ورودشان به کشور میتواند 35 درصد افزایش پیدا کند و حتی میتوان دیگر گوشی اندروید وارد نکرد.

کلیات طرح صیانت از سلامت اداری که پیش از این با نام ” سوت زنی فساد” توسط رییس شورای اسلامی شهر تبریز ارایه شده بود، مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت. متاسفانه یکی از دوستان امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی هم مطالبی مطرح کرده است و در رسانهها گفته شد که قرار است جلسه 45 دقیقهای تصمیم گیری شود. “من نه مخالف نظام هستم و نه مخالف انقلاب، از خانوادهای آمدهام که پنج شهید تقدیم کرده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، تصویب کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در خلال جلسات دو شیفته مجلس برای بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۱ با واکنشهای منفی زیادی در سطح جامعه مواجه شده است و حتی تعدادی از نمایندگان مجلس نیز از این موضوع انتقاد کردند.

دیدگاهتان را بنویسید