این یک نقطه عطف تاریخی است

از زمان شروع بحران اوکراین، امریکا به انحای مختلف تلاش کرده است در جایگاه هژمونی مسلط به ایفای نقش بپردازد. از نظر روسیه، وقوع چنین تحولاتی به صورت پی در پی در مناطق مختلف به این معناست که تسلط و هژمونی امریکا بر نظام جهانی از بین رفته و لذا واشنگتن در حال گذار از «ثبات مبتنی بر سیطره» به «بیثباتی کنترلشده» است. در همین حال پارلمان اوکراین نشستی اضطراری برگزار کرد. این در حالی بود که روز بعد رئیس پارلمان اوکراین، ولادیمیر لیتوین پیشنهاد ابطال نتایج انتخابات را داد.

با این پیشنهاد پارلمان اوکراین ابطال نتایج دور دوم انتخابات را تصویب کرد. با ادامه بحران و تشدید فضای ناآرامی و اوجگیری مخالفتهای بینالمللی در خصوص نتایج انتخابات در اوکراین، نخست وزیر این کشور و نامزد مخالفان موافقت خود را با تشکیل گروه کاری برای حل بحران اوکراین و پرهیز از درگیری اعلام نمودند.

دیمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهوری روسیه به خبرنگاران اعلام کرد، تحریمهای غرب بسیار جدی است، اعمال این اقدامات محدود کننده طی چند روز گذشته ادامه داشته، ولی روسیه نیز به طور جدی و از قبل خود را برای مقابله با آنها آماده کرده است. سفیر روسیه در سازمان ملل اعلام کرد: ارتش روسیه غیرنظامیان و زیرساختها را هدف قرار نمیدهد. سازمان ملل اعلام کرد که حداقل 64 غیرنظامی از آغاز حمله روسیه به اوکراین کشته شدهاند.

بایدن همچنین گفت: تحریمهایی که ما علیه روسیه اعمال کردهایم بزرگترین تحریمها در تاریخ هستند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: نیروهای ما از ابتدای شروع «عملیات ویژه» در اوکراین 1067 موضع ارتش اوکراین را هدف گرفتهاند. البته اوکراین نیز وابستگی شدیدی به اقتصاد روسیه دارد و مبادلات گستردهای با روسها انجام میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید