این یک نقطه عطف تاریخی است

تداوم تنش­ها و ترس یوشچنکو از قبضه قدرت توسط نخست وزیر باعث شد که وی دستور انتخابات پیش از موعد پارلمان را صادر کند. وزیر امور خارجه ژاپن اعلام کرد که وزیران امور خارجه هفت قدرت اقتصادی (G7) به دلیل درگیری در اوکراین، روز یکشنبه برای یک نشست اضطراری آنلاین گرد هم میآیند. در عصر جهانی شدن، اوضاع منطقه­ای و جهانی در هم تنیده شده است؛ لذا بحران در یک منطقه، منافع بازیگران در مناطق دیگر را تحت ﺗﺄثیر قرار میدهد.

وی از تصمیمات اخیر دولت فدرال آلمان در واکنش به تحولات اوکراین حمایت کرده و گفت: وقتی دنیا به گونهای دیگر است پس باید سیاست ما هم متفاوت باشد. روابط روسیه و آمریکا در سالهای اخیر با فراز و فرود بسیار همراه بوده و مسائلی مانند حفظ و گسترش نفوذ در مناطق پیرامونی روسیه، ژئوپلیتیک خطوط انتقال انرژی، استقرار سامانه دفاع موشکی امریکا و ناتو در شرق اروپا، مسئله هستهای ایران و کره شمالی تأثیر فراوانی بر این روابط داشته است. خبرگزاری اوکراین اعلام کرد که تاکنون 4500 روسی در جریان جنگ در این کشور کشته شدهاند.

سازمان ملل اعلام کرد که حداقل 64 غیرنظامی از آغاز حمله روسیه به اوکراین کشته شدهاند. نهایتاً با گسترش اعتراضات خیابانی و کشته شدن پنج نفر، یانوکوویچ با رأی پارلمان از سمت ریاست جمهوری عزل شد و به روسیه گریخت. این دیدگاه که با روی کار آمدن پوتین در روسیه و رخداد 11 سپتامبر 2001 تقویت شد، روابط دو کشور را وارد مرحلهای نوین کرد؛ به نحوی که در سالهای بعد، مسائلی نظیر حفظ و گسترش نفوذ در مناطق پیرامونی روسیه، ژئوپلیتیک خطوط انتقال انرژی، استقرار سامانه دفاع موشکی امریکا و ناتو در شرق اروپا، مسئله هستهای ایران و کره شمالی و همچنین تحولات خاورمیانه و شمال افریقا به چالشهای اساسی در روابط روسیه و امریکا تبدیل شد.

در این بین میتوان بحران اوکراین را نقطه عطفی در تحول روابط روسیه و امریکا دانست که بیانگر اوج اختلافات و رقابتهای ژئوپلیتیک دو طرف است. در این بین اوکراین و بحران مرتبط به آن نقطه عطفی در تحول روابط روسیه و امریکا و بیانگر اوج اختلافات و رقابتهای ژئوپلیتیک دو طرف است که باید بدان پرداخت. اوکراین از زمان استقلال با بحران­های متعددی مواجه بوده است که نقطه اوج آن در سال 2014 و تقابل آمریکا و روسیه در مورد آن بوده است. و تقابل روسیه و آمریکا در بحران اوکراین چه ﺗﺄثیری بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟

دیدگاهتان را بنویسید