این یک نقطه عطف تاریخی است

پوتین یادآور شد که ماهیت درگیریهای نظامی مدرن به طور پویایی در حال تغییر است و ارتقای سطح مهارتهای حرفهای، رزمی و توانایی استفاده از جدیدترین تسلیحات و تجهیزات، و البته “برتری بر دشمن” اهمیت بسیار زیادی دارد. به گفته وی، نیروهای عملیات ویژه روسیه بارها و بارها تواناهای حرفهای خود برای اقدام در هر شرایطی با حداکثر کارایی و حل “واضح و با شایستگی” دشوارترین وظایف پیش روی را ثابت کرده است. اما نزدیکی مواضع تهران ـ مسکو و منافع مشترک آنها منجر به همکاری بیشتر دو کشور با یکدیگر شده است. کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز یکشنبه اعلام کرد هیئتی از این کشور برای انجام گفتوگوها با اوکراینیها وارد بلاروس شده است.

به گفته وی، در این هیئت نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و سایر ادارات از جمله دفتر ریاست جمهوری حضور دارند. به گفته دفتر ریاست جمهوری اوکراین این نشست در نزدیکی منطقه مرزی «رودخانه پریپات» برگزار خواهد شد و رئیس جمهور بلاروس امنیت جانی هیات اوکراین را تامین کرده است. از سوی دیگر، آمریکا در تنظیم رفتار بینالمللی و الگوهای سیاست خارجی خود به اتخاذ روشهایی که مبتنی بر ساخت داخلی، نظام بینالمللی، الگوهای فکری، نگرش تصمیمگیران و شرایط ژئوپلیتیکی است، مبادرت میورزد. اتحادیه اروپا با توجه به پیش بینی هجوم گسترده پناهندگان از اوکراین می خواهد برای اولین بار قوانینی را که برای موارد موسوم به “هجوم انبوه” آوارگان وجود داشته و تا به حال اجرایی نشده است را به مرحله اجرا درآورد.

این ممنوعیت همچنین شامل پروازهای عبوری و هوایی از طریق حریم هوایی روسیه می شود. بریتانیا نیز پروازهای روسیه را مسدود کرده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد دولتهای سوئد و بلژیک نیز آسمان خود را بر روی هواپیماهای روسیه میبندند. بر خلاف روسیه، ایران دارای اختلافات ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک با اروپا و مخصوصاً کشورهای اروپایی شرقی نیست.

تلاش برای موازنه قوای منطقه­ای از سوی قدرت­های بزرگ و مخالفت با ساختار تک قطبی نظام بین­الملل از سوی روسیه، منجر به افزایش اهمیت استراتژیک ایران شده است. ماهنامه مطالعات ایران اوراسیا (ایراس). بهمن، شعیب (بهار 1394)، «ﺗﺄثیر بحران اوکراین بر روابط روسیه و آمریکا»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام. وی تصریح کرد که باید بیشتر برای امنیت آلمان سرمایه گذاری شود و بر لزوم تقویت ارتش آلمان برای این منظور تاکید کرد. کمیسیون اروپایی قرار است یک پلت فرم همبستگی به منظور هماهنگ کردن ارائه کمک ها به پناهندگان ارائه دهد. فرماندار خارکوف ادعای روسها مبنی بر سیطره بر این شهر را رد کرد و مدعی شد که این شهر کاملا در دست نیروهای اوکراینی است.

دیدگاهتان را بنویسید