الف: مالک زمین کشت علوفه باشد

ارتباط بین ساختار استال و بستر استال ؛ طرز قرار گرفتن دام و استفاده از استال را تعیین می کند. از طرفی ارتباط مستقیمی بین بهداشت گاو و شمار سلولهای بدنی وجود دارد. تنوع نژادی و وجود سیستم های مختلف پرورشی ( متمرکز ، مراتع دائمی یا موقت ، مخلوط و … ) می تواند جزو نقاط ضعف و یا قوت این صنعت به حساب آید . ۱- میزان کار کارگر کمتر است ، ۲- هزینه ایجاد تاسیسات پایین تر می باشد ، ۳- راحتی بیشتری برای گاوها وجود دارد.

باید سعی شود آبشخورها در داخل یا نزدیک به محل استراحت گاوها نباشد تا رطوبت و آب ایجاد اشکال و آلودگی ننماید . برای آنکه گاوها سالم و بهره ور باقی بمانند به ۱۱ تا ۱۲ ساعت استراحت در روز احتیاج دارند. به خاطر داشته باشید برای آنکه استال تمیز و خشک باشد ؛ سطح استال باید سه مرتبه در روز تمیز شود و سپس بستر ریزی منظم صورت گیرد.

به افزايش درصد ماده خشک آن. ما همچنان به بهبود کارایی فناوری خود ادامه می دهیم ، که قبلاً 53 درصد پتانسیل کاهش را نشان داده است. برای این منظور کارایی 65 گاوداری شیری صنعتی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها(DEA) در سال 1387 مورد ارزیابی قرار گرفت. اخیرا جدا کننده های واید اسپن که در شکل نشان داده شده است مشهور تر شده اند میله پایینی در جلوی استال کوچکتر شده است تا در صورت لزوم گاو فضایی برای جابجایی از اطراف داشته باشد. در صورتی که طول و عرض استال کافی باشد جداکننده های یو شکل مناسب می باشند.

بنابر این گاوها میتوانند بصورت اریب در طول استال دراز بکشند.در سایر مدلهای فری استال میله پایینی ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر بالاتر از تخته سینه ادامه پیدا کرده است. ض چرای دام قرار داد, به طوری که ارتفاع علوفه چراگاه در تمام نقاط به 5 سانتی متر برسد. میله پایینی در این نوع از جدا کننده ها باید ۳۰ تا ۴۵ سانتی متر بالاتر از بستر باشدفاصله آزاد کمتر می تواند باعث صدمات به پاهای گاوها شود و بیشتر از این نیز باعث می شود که گاوها زیر این جدا کننده ها در هنگام استراحت حرکت کنند. همچنین شناسایی دقیق رفتارها و خصوصیات گاو در هنگام فحل شدن به گاوداران کمک زیادی می کند تا بتوانند نرخ زاد و ولد را در گله خود افزایش دهند .

دیدگاهتان را بنویسید