آموزش دیجیتال مارکتینگ برای وارد شدن به دنیای دیجیتال مارکترها

وقت از کمند درباره همتیمیهایش میپرسیم مثل همیشه با خوشرویی پاسخ میدهد: «قطعا تخصص و تجربه همتیمیهایم (که صحبت با هر کدامشان برایم سرشار از یادگیری است) و ترکیب آنها کنار هم یک تیم قوی ایجاد کرده؛ من به اینکه در کنار آنها کار میکنم افتخار میکنم. وقتی از او میپرسیم که کارش را برای ما توضیح دهد میگوید که او برنامهریزی میکند که تبلیغات علی بابا کجا، کی و با چه پیامی به مخاطبهایش نمایش داده شود تا هم به نیاز مخاطبان پاسخ داده شود و هم علی بابا به بهترین شکل خودش را معرفی کرده باشد.

دیدن آدمهای قوی و کارهای توسعهای علیبابا در این مدت زمان همکاری به او نشان داده که چقدر میتوان یاد گرفت و یاد داد و تجربه کرد. همین دو دلیل کافیست تا استرس روزانهای در این مسیر تحمل کنیم؛ بنابراین هر روز باید مطالعه داشت، تجربه کرد و با تحلیل و تستهای چندباره، به نتایجی ارزشمند دست پیدا کرد. به عقیده رکسانا، هر تغییر کوچکی در دیجیتال مارکتینگ، نتیجهای مشخص دارد و میتوانی این نتیجه را در مدت زمان کوتاهی ببینی.

در نقطه مقابل، دیجیتال مارکتینگ نه تنها به شما امکان اندازهگیری موفقیت هر کمپین را میدهد، نکته مهمتر این است که شما در دنیای آنلاین، فقط برای تحقق هدف نهایی هزینه میپردازید. اگر تنها روی ظاهر سایت تمرکز کنید، ممکن است از توجه به مسائل مهم دیگر مثل تجربۀ کاربری غافل شوید.

ما بیشتر از آنکه به نظر خودمان توجه کنیم و درست و غلط را بیابیم، به دادهها نگاه میکنیم و بعد تصمیم میگیریم. به طور کلی انجام هرگونه فعالیت های تبلیغاتی، بدون توجه به هویت برند، عناصر و ارزش های برند، موجب اغتشاش تصویر برند در ذهن مخاطبین می گردد که این مورد اهمیت برندبوک و استفاده از آن را مشخص می نماید. گوگل در تمام آپدیت های بزرگ خود وبسایت هایی که روی دستگاه های دیجیتال مختلف (موبایل، تبلت و …) جوابگو نیستند را در نتایج جست و جو اصلا نشان نمی دهد.

دیدگاهتان را بنویسید